Välkommen till Ägnö Seglarläger!

Vi har i ideell regi arrangerat seglarläger för ungdomar i 38 år med fokus på kunskaper, inte bara i segling, utan även allt det viktiga runt omkring, så som navigation, sjösäkerhet, sjömanskap, sjukvård och respekt för naturen och varandra.

Välkommen att lära känna oss och hur vi kan utbilda era barn till självständiga och omdömesgilla seglare, samtidigt som de utvecklas mycket som individer och får ett intresse för hela livet!

INFO Covid-19 och sommarens läger, läs mer här, Ägnö seglarläger – Covid- 19