A great big headline to catch some attention, because everyone likes attention

So you understand the roaring wave of fear that swept through the greatest city in the world just as Monday was dawning--the stream of flight rising swiftly to a torrent, lashing in a foaming tumult round the railway stations, banked up into a horrible struggle about the shipping in the Thames, and hurrying by every available channel northward and eastward. By ten o'clock the police organisation, and by midday even the railway organisations, were losing coherency, losing shape and efficiency, guttering, softening, running at last in that swift liquefaction of the social body.

Välkommen till Ägnö Seglarläger!

Vi har i ideell regi arrangerat seglarläger för ungdomar i 35 år med fokus på kunskaper, inte bara i segling, utan även allt det viktiga runt omkring, så som navigation, sjösäkerhet, sjömanskap, sjukvård och respekt för naturen och varandra.

Välkommen att lära känna oss och hur vi kan utbilda era barn till självständiga och omdömesgilla seglare, samtidigt som de utvecklas mycket som individer och får ett intresse för hela livet!