Lägret

Ägnö Seglarläger drivs av Ägnö Sjöscoutkår för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) i helt ideell regi, utan vare sig vinstkrav eller någon ekonomisk ersättning till instruktörer och funktionärer.

Lägret har till syfte att till en så låg kostnad som möjligt förmedla gott sjömanskap, säkerhetsmedvetande och goda seglings- och navigationskunskaper till barn och ungdomar. Varje år arrangeras seglingsutbildningar för ungdomar i åldrarna mellan 10-17 år på normalt tre olika nivåer; Nybörjarkurs, Avancerad jollekurs och Skärgårdsseglarkurs, samt med ytterligare möjlighet till ledarutbildning.

Lägret genomförs på den välkända seglarön Ägnö i Stockholms södra skärgård, 4 distansminuter sydost om Saltsjöbaden, vilken erbjuder en utmärkt omgivning för segling på alla nivåer och i alla väderförhållanden.