Styrelsen

Vår styrelse består av följande personer.
Om du önskar att komma i kontakt med någon av oss så besök sidan kontakta oss

Ordförande Diana Hallberg
Vice. Ordförande Nicolai Krikonenko
Kassör Elin Hallström
 

 

Sekreterare Linnéa Bjurner
Ledamöter
Emil Johansson

Jesper Andersson

Fabian Ouchterlony

Erik Hallström

 Suppleanter Matilda Larsson

Douglas Berglöw

Clara Berg

Revisorer Sofia Cederström

Johanna Rein

Valberedning Andreas Myrén

Jonathan Bjerkensjö