Event Registration

Fortsättningskurs 1 2017

Beskrivning:

Fortsättningskurs 1

För dig som redan har de grundläggande kunskaperna och nu vill fördjupa dig!

Vår kappseglingkurs är fortsättningen på nybörjarkursen och riktar sig till dig som redan har grundläggande seglingskunskaper och som vill lära dig mer om kappsegling.

I denna kurs lär vi dig segla mer avancerade och fartfyllda jollar av typen Tvåkrona och Flipper, vilka erbjuder betydligt utökade möjligheter till kappsegling, trimning och manövrering.

Under kappseglingkursen kommer du att få kunskaper om: 

-  Att göra iordning båten för segling

-  Grundläggande navigering

-  Segelbåtens delar och utrustning, dess funktioner m.m.

-  Båt- och sjövett, att vända en kapsejsad båt och tömma den på vatten

-  Tilläggning

-  Segling i olika banor och i alla seglingssätt

-  Att slå och gippa på ett kontrollerat sätt

-  Sjövetts-, säkerhets- och väjningsregler

-  Agerande vid man över bord och andra nödsituationer

-  Mer avancerad segling, accelerera, backa samt kappsegling i bana

-  De grundläggande kappseglingsreglerna

-  Att förstå seglingens “spelplan” och om taktik under kappsegling

 

Utöver segling så möts du av olika typer av scoutaktiviteter på kvällarna. Det kan tex. vara skattjakt, hantverk, lägerbål, lekar, samt diskussion kring alkohol, narkotika och tobak (ANT, enligt Nykterhetsrörelsens scoutförbunds policy).

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen Kontakta oss om du vill veta om det finns några platser kvar.