Event Registration

Knopkursen 2017

Beskrivning:

Knop

Det första steget för att bli ledare!

Knopkursen riktar sig till dig som gått Fortsättningskursen Steg 2, och då oftast även de två föregående kurserna på Ägnö Seglarläger, och därför är intresserad av att så småningom utbilda dig till funktionär.

 

På knopkursen fungerar du som praktikant där du får prova på alla lägrets funktionärsfunktioner såväl land- som sjöbaserade såsom t.ex. instruktör, båtbesättning, kökspersonal, nattvakt eller funktionär på kvällsprogrammet.

 

Du får en god insikt i hur lägret fungerar ur ett funktionärsperspektiv och också din första ledarträning. Efter att ha genomfört knopkursen är du väl rustad att välja om du vill gå vidare som funktionär på Ägnö Seglarläger och vilken funktion du i så fall vill utbilda dig mot. Väljer du att bli funktionär är ditt första steg att vara hjälpinstruktör på den funktion du valt. Därefter följer en instruktörskurs och sedan är du redo att vara ledare.

 

Du får också viss repetition av navigering, sjösäkerhet och båtprakik. Dessa kunskaper kan senare användas till att ta ett förarintyg.
Knopkursen har enbart intern rekrytering, d.v.s vi tar inte emot deltagare som inte genomfört minst en kurs som deltagare på Ägnö Seglarläger.
Eftersom kursen till stor del innebär funktionärsliknande sysslor är kursavgiften reducerad till subventionerat självkostnadspris.

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen Kontakta oss om du vill veta om det finns några platser kvar.