Fortsättningskurs 2

Forstätningskurs 2 är fullsatt för 2019. 

Perfekt för dig som redan har grundläggande seglings och navigationskunskaper och vill nå en högre nivå inom segling och navigation. 

Fortsättningskurs 2 är det sista steget i vårt utbildningsprogram. Du lär dig att på ett säkert och ansvarsfullt sätt självständigt hantera, manövrera och navigera skärgårdsseglare av typ Shipman 28 eller annan motsvarande 28-30 fots-segelbåt i skärgården såväl dag som natt, i nedsatt sikt och hårt väder. Kursen inleds med ett antal förberedande dagar på lägret och avslutas med en spännande långsegling i skärgården då dina teoretiska och praktiska kunskaper finslipas och sätt på prov.

Rekommenderad ålder för att gå Fortsättningskurs steg 2 är från 12 år.

Du kommer att få kunskaper som motsvarar Seglarintyg 2 och Förarintyget. 

  • Benämningar och funktioner på förekommande delar och utrustning inkl. säkerhetsutrustning.
  • Seglingsteori och seglingstrimning med användning av akterliksträckare,
  • Telltails, cunningham och kick samt placering av skotpunkter.
  • Kryss-, slag- och gippteknik.
  • Revning av storsegel och försegelbyte under gång.
  • Väjningsregler teori och praktik.
  • Sjömanskap såsom sjöstuvning och surrning, hantering av säkerhetsutrustning, m.m.
  • Man över bord, praktik och teori
  • Tolka och förstå väderprognos och agera därefter.
  • Navigation under olika väderförhållanden
  • Sjökortets uppbyggad, kursuttagning samt sjökortsarbete
  • Säkerhet och sjukvård
  • Manövrering för segel resp. maskin
  • Tilläggning, förtöjning, knopar
  • Väder och miljö
  • Förberedelser inför längre seglingar
  • Agerande vid man över bord och andra nödsituationer
  • Lagar och regler, inkl. väjningsregler
  • Lanternföring och mörkernavigation

Bilder från Fortsättningskursen steg 2