Styrelsen

Vår styrelse består av följande personer.
Om du önskar att komma i kontakt med någon av oss så besök sidan kontakta oss

Ordförande Diana Hallberg
Vice. Ordförande Nicolai Krikonenko
Kassör Elin Hallström
 

 

Sekreterare Clara Berg
Ledamöter
Emil Johansson

Jesper Andersson

Amanda Moberg

Moa Berg

Sophia Olsson

 Suppleanter Marcus Karlsson

Victoria Gower

Revisorer Sofia Cederström

Johanna Rein-Hedin