Dag 3; Kantring

På Ägnö prioriterar vi säkerhet högt både vid segling, bad och lek. Som vi nämnde i gårdagens inlägg är F1kursens båtar inte lika stabila som tidigare år och det finns chanser att en båt välter när vinden ligger på. För att en uppvältning ska ske korrekt startade vi upp dagen efter morgonsamlingen med en kantringsuppvisning! Detta följdes av att deltagarna själva, under kontrollerade omständigheter, kantra inne i handfatet. Efteråt samlades gruppen för att tillsammans gå igenom och återkoppla vad som gick bra/dåligt och vad som kan göras bättre nästa gång kantring sker.

Under resten av dagen höll vi oss fortsatt till temat säkerhet. M.Ö.B, eller man över bord, praktiserades under pass 3 ute på fjärden. Ett lyckat och kul pass!

Pass 4 bjöd på orginisationstävling! Precis som gårdagens lägerbål, en mycket uppskattad tid på dagen!

Dagens kommentar: ”Kantringsövningen gick utmärkt idag! Nu är alla våra deltagare redo om det skulle råka välta under ett seglingspass!” -Matilda, kursansvarig