Fortsättningskurs 1

För dig som redan har de grundläggande kunskaperna och nu vill fördjupa dig!

Vår kappseglingkurs är fortsättningen på nybörjarkursen och riktar sig till dig som redan har grundläggande seglingskunskaper och som vill lära dig mer om kappsegling.

I denna kurs lär vi dig segla mer avancerade och fartfyllda jollar av typen Tvåkrona och Flipper, vilka erbjuder betydligt utökade möjligheter till kappsegling, trimning och manövrering.

Fortsättningskurs 1 2022
Datum: 26/7 – 5/8, 2022
Ålder: Från 11 år
Pris: 4750kr

Rekommenderad ålder för att gå Fortsättningskurs steg 1 är från 11 år.

Under kappseglingkursen kommer du att få kunskaper om: 

 • Att göra iordning båten för segling
 • Segelbåtens delar och utrustning, dess funktioner m.m. 
 • Båt- och sjövett, att vända en kapsejsad båt och tömma den på vatten
 • Tilläggning 
 • Segling i olika banor och i alla seglingssätt
 • Sjövetts-, säkerhets- och väjningsregler
 • Agerande vid man över bord och andra nödsituationer
 • Att slå och gippa med god teknik
 • Mer avancerad segling, accelerera, backa samt kappsegling i bana
 • De grundläggande kappseglingsreglerna
 • Att förstå seglingens “spelplan” och om taktik under kappsegling
 • Avancerad båthantering

Utöver segling så möts du av olika typer av scoutaktiviteter på kvällarna. Det kan tex. vara skattjakt, hantverk, lägerbål, lekar, samt diskussion kring alkohol, narkotika och tobak (ANT, enligt Nykterhetsrörelsens scoutförbunds policy).

Bilder från Fortsättningskursen steg 1