Information om brand

Information om brand på Ägnö
Det är djupt beklagligt att meddela att styrelsen söndagen den 15 februari får information av boende på Ingarö att dem observerat rök som kommer från Ägnö.

Under söndagen har ett par personer varit på ön för att se till anläggningen. Vi försöker genast få tag på personerna för att få reda på om dem är kvar på ön. Lyckligtvis så har de redan lämnat ön.

Vår krisgrupp aktiveras och vi får kort därefter information från brandkåren att stugan brunnit ned till grunden, men att våra övriga bodar har klarat sig. Det som är av värde för oss för att kunna bedriva fortsatt verksamhet har räddats.

Styrelsen har haft möte ett extramöte och gått igenom händelsen detaljerat och upprättat handlingsplaner. Styrelsen har skapat en husgrupp som kommer att arbeta fram en plan för ett nytt hus. Alla som är intresserade av att hjälpa till får mer än gärna höra av sig.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@agno.se.

Hälsningar
Ägnö sjöscoutkårs styrelse och krisgrupp