Insamling

Nu är det snart dags för oss att sätta igång byggandet av den nya stugan. Du får nu chansen att hjälpa till!

Länk till insamling: https://www.facebook.com/donate/503008834729948/

År 2015 brann scoutstugan på Ägnö sorgligt nog ner. Under sju läger och tiden däremellan har vi byggt upp och plockat ner tältkök och andra provisoriska lösningar för att kunna ha verksamheten kvar. Under de helger vi är ute och vårdar anläggningen och omgivande marker, vilket sker från mars till november, har våra funktionärer fått övernatta i vindskydd. Detta sliter extremt på ideella krafter, och är ingen lösning som är långsiktigt rimlig. Anläggningen har sedan 1982 använts av Ägnö Seglarläger, ett seglarläger för barn och ungdomar, och av Scouterna ända sedan 50-talet. Mer info om oss och vårat läger finns på www.agno.se eller https://www.facebook.com/agnoseglarlager

Under dessa sju år som gått sedan branden har vi arbetat med att möjliggöra för en återuppbyggnad av stugan, och efter många om och men med strandskyddsdispens, bygglov och finansiering av byggmaterial är vi nu nästan redo att bygga.

I slutet av maj ska våra ideella funktionärer åka ut på ön och resa den nya stugans stomme, tak och bygga det vädertäta skalet. Byggmaterialet är finansierat, men till övriga omkostnader söker vi fortfarande finansiering. Intäkterna från denna insamling kommer att gå till transporter av oss funktionärer, mat för de ideellt engagerade som ska bygga stugan, verktyg, skyddsutrustning, inredning, köksmaterial mm. 

Som tack för större donationer, över 1000 kr kommer även en lista sättas upp i stugan med donatorernas namn ingraverade. Som tack för en donation över 10 000 kr får du ett separat plakat, med ditt namn eller företagsnamn, och möjlighet för en personlig hälsning eller annan personlig anpassning.

Insamlingen genomförs via facebooks insamlingar, länken nedan tar dig till insamlingen.

https://www.facebook.com/donate/503008834729948/