Knopkursen

Det första steget för att bli ledare!

Knopkursen riktar sig till dig som gått Fortsättningskursen Steg 2, samt då oftast även de två föregående kurserna på lägret, och därför är intresserad av att så småningom utbilda dig till funktionär. På knopkursen fungerar du som en slags praktikant där du får prova på alla lägrets funktionärsfunktioner såväl land- som sjöbaserade såsom t.ex. instruktör, båtbesättning, kökspersonal, nattvakt eller funktionär på kvällsprogrammet.


Du får en god insikt i hur lägret fungerar ur ett funktionärsperspektiv och också din första ledarträning. Efter att ha genomfört knopkursen är du väl rustad att välja om du vill gå vidare som funktionär kommande år och vilken funktion du i så fall vill utbilda dig mot. 
Du får också viss repetition av navigering, sjösäkerhet och båtprakik.


Knopkursen har enbart intern rekrytering, d.v.s vi tar inte emot deltagare som inte genomfört minst en kurs som deltagare på Ägnö Seglarläger. Eftersom kursen till stor del innebär funktionärsliknande sysslor är kursavgiften reducerad till subventionerat självkostnadspris.