Nybörjarkursen

Perfekt för dig som inte kan segla men gärna vill lära dig!

På nybörjarkursen seglar du i båtar av typen Monark 44 med 3-4 mans besättning. De första dagarna finns en instruktör med i båten, men mot lägrets slut kan ni hantera båten helt självständigt. Då finns instruktörerna i en följebåt på lagom avstånd för att, om det behövs, snabbt kunna ge tips, råd och instruktioner. Mot slutet av kursen genomför vi en längre dagssegling där du får vara med om allt från ruttplanering till själva seglingen. Då kommer du tillsammans med en besättning kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i gott väder.

Du kommer att få kunskaper som motsvarar Seglarintyg 1

  • Segelbåtens delar och utrustning, dess funktioner m.m.
  • Grundläggande seglingsteori och praktik (hissa, ta ned, och beslå segel, lova och falla, slag och gippar)
  • Tilläggningar vid brygga, boj och till ankars med de vanligaste knoparna.
  • De vanligaste väjningsreglerna.
  • Agerande vid man över bord och andra nödsituationer
  • Förstå väderprognoser och hur vädret inverkar på säker fart.

Utöver segling så möts du av olika typer av scoutaktiviteter på kvällarna. Det kan tex. vara skattjakt, hantverk, lägerbål, lekar, samt diskussion kring alkohol, narkotika och tobak (ANT, enligt Nykterhetsrörelsens scoutförbunds policy)

Rekommenderad ålder för att gå vår nybörjarkurs är från 10 år.

Anmälan Nybörjarkursen

Bilder från Nybörjarkursen