Publiceringstillstånd

Bilder och filmer som tas på seglarlägret kan komma att publiceras elektroniskt och på webbsidor i syfte att sprida dem mellan deltagare på lägret samt för att informera om lägret för anhöriga, andra intresserade och i marknadsföringssammanhang.

Namn eller andra personuppgifter kommer inte att publiceras tillsammans med bilderna men i vissa forum kan användaren själv välja att identifiera sig på bilden. Om medgivande nekas kommer bilder med denna deltagare inte att publiceras.