Tack från Annica Henningsson

Tack för alla mejl! Ärendet och det besvärliga läget för Ägnö Sjöscoutkår har engagerat hundratals medlemmar och medborgare. Många av dem naturligtvis från Tyresö, men långt ifrån alla.

Jag är ordförande i Byggnadsnämnden i Tyresö kommun, den instans dit ansökan om dispens från strandskyddet har ställts. Strandskyddet i Miljöbalken är en förbudslagstiftning, med mycket snävt reglerade villkor för möjligheten för kommuner att bevilja dispens från strandskyddet. Det var lagstiftarens avsikt att vara restriktiv, och Länsstyrelsen granskar och överprövar ofta kommuners dispenser.

Det är således väldigt viktigt att noga pröva lagligheten i ansökningar om dispens från strandskyddet. Från Tyresö kommuns sida kan jag garantera att vi inget hellre vill än att se att verksamheten inklusive seglingsläger på Ägnö kan få möjlighet att fortsätta. Vi har dock en lagstiftning att förhålla oss till och behöver hitta en laglig grund för att kunna bevilja en dispens. Det är i det skedet vi är nu. Vi arbetar med företrädare för Ägnö Sjöscoutkår i denna fråga.​

Vänliga hälsningar,
Annika Henningsson