Medgivande till registrering av personuppgifter

Ägnö Seglarlägers anmälningssystem och deltagardatabas hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.
Nedan följer ett sammandrag över hur uppgifterna hanteras. För detaljerad information rörande vår hantering av personuppgifter klicka här.

Personuppgifterna hanteras enligt följande:

  • Samtliga personuppgifter utgörs av de du själv anger.
  • Delgivning av personuppgifter till befattningshavare i vår organisation är så restriktiv som möjligt.
  • Hälsouppgifter raderas efter lägrets slut. Kontaktuppgifter sparas för att kunna återkomma till er med erbjudanden om nästkommande års läger.
  • Information lämnas under inga omständigheter ut till tredje part. Viss information som kön, ålder, bostadsort kan komma att föras vidare till vår moderorganisation; Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Ditt medgivande:

  • Genom att registrera personuppgifter samtycker du till att Ägnö Seglarläger (Ägnö Sjöscoutkår av NSF), i egenskap  av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att på ett säkert, personligt och serviceinriktat sätt kunna ta hand om våra deltagare. Du medger också till att vi får tillföra och uppdatera informationen med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för god deltagar- och registervård.
  • Om du inte accepterar villkoren: Kan du istället begära att få göra en anmälan per post och ange att du vill att uppgifterna skyddas. Vänligen notera att detta innebär ett stort administrativ merarbete för oss och enbart bör begäras om synnerliga skäl föreligger. Kontakta: info@agno.se