Utbildning

Ägnö Seglarläger av NSF erbjuder ett flertal fristående seglingskurser som tillsammans utgör ett komplett kursprogram som målmedvetet och från grunden ger deltagarna ingående och gedigna kunskaper. Avsikten är att deltagarna då utbildningen avslutats skall vara goda skärgårdsseglare med omfattande kunskaper, gott omdöme och förmåga att på ett säkert och ansvarsfullt sätt kunna hantera alla situationer till sjöss. Varje kurs är speciellt anpassad för sin målgrupp för att deltagarna skall få största möjliga behållning av utbildningen.

  •  Nybörjarkurs
  •  Fortsättningskursen Steg 1
  •  Fortsättningskurs Steg 2
  •  Funktionärs- och instruktörsutbildningar

Deltagarna i varje kurs indelas i båtbesättningar, omfattande 3-4 fyra deltagare, vilka skiftas regelbundet (inte på Fortsättningskurs steg 2) för att öka samarbetsförmågan och lägergemenskapen.
Till varje besättning finns en instruktör som svarar för både seglingsutbildning såväl som för övriga lägeraktiviteter. Vidare finns ett flertal övriga funktionärer som ansvarar för underhåll, service, matlagning, rast- och kvällsaktiviteter m.m.

Samtliga kurser följer ett i förväg fastställt och för varje kurs specialutformat kursprogram som varvar grundläggande teoripass på land med seglingspraktik i respektive båttyp till sjöss. Förutom seglingsteori och praktik instrueras samtliga kurser i navigation, sjösäkerhet, nödsituationshantering, gott sjömanskap, sjömaning, båtvård, allemansrätt samt i  ANT -frågor (Alkohol, Narkotika, Tobak).

Ägnö Seglarläger värnar om, och förmedlar, goda scoutmässiga och alkoholfria seder och välkomnar såväl NSF-medlemmar som ickemedlemmar, scouter som ickescouter. Medlemskap i Nykterhetsrörelsen erfordras inte av deltagarna och erhålles heller inte som en del av lägerverksamheten.

Kvällsaktiviteter

Kvällarna ägnas åt aktivteter som är gemensamma för samtliga kurser och kan t.ex. vara sjömaning, sjukvård eller andra kunskaper som är användbara vid sjöliv, eller så passar vi på att slappna av vid lägerelden eller ha kul med t.ex en hinderbana.