Vår Flotta

Ägnös flotta utgörs av såväl motor- som segelbåtar. Segelbåtarna används främst i utbildningsverksamheten och varje båttyp är särskilt utvald för att vara ändamålsenlig för respektive kurs. Motorbåtarna används för säkerhetsfunktioner samt person- och godstransporter. Utöver dessa använder vi ett ett antal motorförsedda gummibåtar, vilka är särskilt lämpade för att vara instruktörsbåtar. Samtliga båtar kontrolleras regelbundet för att alltid vara i fullt sjövärdigt skick och underhålls kontinuerligt av lägrets egna båtmekaniker.

 

NybörjarkursenTill nybörjarkursens förfogande står seglarlägrets egna lättseglade, sjösäkra och robusta plastjollar av typerna Monark 44 och Askeladden, vilka rymmer en besättning på ca 3 – 4 personer samt en instruktör. Båtarna är utrustade med för- och storsegel och är utmärkta nybörjarbåtar samtidigt som de har merparten av de funktioner som finns på större båtar.

Fortsättningskursen Steg 1

Fortsättningskursen Steg 1 använder sig av egna och inhyrda avsevärt mer avancerade kappseglingsjollar av typen Flipper och Tvåkrona. Dessa erbjuder betydligt utökade möjligheter till kappsegling, trimning och manövrering. Besättningen utgörs av 2 – 3 elever och instruktören följer och handleder från en instruktörsbåt.

Fortsättningskursen Steg 2

I Fortsättningskursen Steg 2 används större ruffade familjeseglare (typ Shipman 28, Maxi 77) med fasta kojplatser för 5 personer, inkl. instruktör, ombord. Samtliga båtar är fullt utrustade med utom-/inombordsmotor, pentry, kommunikationsradio, navigations- och säkerhetsutrustning, viket möjliggör längre seglingar i såväl ytter- som mellanskärgården.

Säkerhetsbåtarna Expressen och Flingan

Expressen och Flingan är Ägnö Seglarlägers egna välutrustade och snabbgående räddningsbåtar vars besättning är tränad i att snabbt kunna hantera och agera i eventuella nödsituationer. Båtarna har till enda uppgift att svara för sjösäkerheten genom att ständigt registrera båtpositioner och båtantal för att omedelbart upptäcka och agera vid en situation då någon av lägrets båtar är i behov av assistans.
Båtarna är utrustad med intern kommunikationsradio, VHF -radio, GPS, mobiltelefon, räddningsstege, enternät, brandsläcknings- och första-hjälpen-utrustning. Fart ca 30 knop.

Transportbåten M/S Midnight

Midnight är seglarlägret största och egna specialbyggda båt som används för person- och godstransporter. Båten har omfattande navigatorisk utrustning såsom radar, GPS och navigationsdator vilket även gör den till en utmärkt utbildningsplattform vid lägrets interna funktionärsutbildningar. Båten har ett rymligt fördäck, lastrum, en välutrustad styrhytt samt passagerarutrymme och dykplattform. Fart ca 12 knop.

midnight_2

Transportbåten FabianFabian är lägrets slitvarg och svarar för alla typer av transporter i ur och skur. En lastdryg, säker och robust trotjänare som på senare tid även utrustats med GPS och kommunikationsradio. Fart ca 8 knop.

Instruktörsbåtar

Till instruktörernas förfogande finns tre stycken snabbgående och mångsidiga gummibåtar som är utmärkta som plattformar för instruktörerna eftersom de snabbt förflyttar sig ibland deltagarbåtarna och tack vare sin mjuka reling enkelt kan borda, bogsera och puffa utan att skada vare sig fingrar eller båtar. Fart ca 15 knop.
Utöver dessa finns två hårdplast- båtar med utombordsmotorer.