Vi behöver din hjälp

Just nu befinner sig Ägnö Sjöscoutkår i en dyster sits, och vår verksamhet riskerar att försvinna. Den 15 februari 2015 brann vår stuga på Ägnö ner till grunden och sedan dess har vi kämpat för att få de tillstånd som krävs av Tyresö kommun för att kunna återuppbygga vår stuga.

Vi behöver din hjälp med att kontakta kommunen i ärendet för att få in allmänhetens röst.

Kommunen står nu slutligen redo att formellt fatta beslut i ärendet, och de har varit mycket tydliga. Vi kommer med all sannolikhet inte att få dispens från strandskyddslagstiftningen beviljad. Vår handläggare, som rekommenderar beslut till byggnadsnämnden, är Johannes Wikdahl. Byggnadsnämnden leds av Annika Henningsson, och beslutar de enligt vad som indikerats hittills kommer de permanent avsluta vår verksamhet.

Under tre läger och tiden däremellan har vi gladeligen byggt upp och plockat ner tältkök och andra provisoriska lösningar för att kunna ha verksamheten kvar. Under de helger vi är ute och vårdar anläggningen och omgivande marker, vilket sker från mars till november, har våra funktionärer fått övernatta i vindskydd. Detta sliter extremt på ideella krafter, och är ingen lösning som är långsiktigt rimlig.

Anläggningen har sedan 1980-talets början använts för Ägnö Seglarläger, och av Scouterna ända sedan 50-talet. Huset är med allra största sannolikhet från början uppfört av Försvarsmakten, och därför saknas handlingar om byggnaden i kommunens arkiv och hos Försvarsmakten står de inte heller att finna. Vi anser dock att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att området saknar betydelse för strandskyddets syften och att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet, två i 7 kap 18c § Miljöbalken giltiga skäl för att strandskyddsdispens skall beviljas. Hela ön omfattas av strandskyddslagstiftningen och det finns ingen annanstans för oss att ta vägen. Kommunen hävdar att vår ideella verksamhet strider mot allmänhetens intresse. Vi är däremot övertygade om att allmänheten uppskattar och beundrar de 20 000 frivilliga timmar som våra funktionärer lägger ner varje år för att barn och ungdomar ska få möjlighet att uppleva segling och friluftsliv i en levande skärgård, till priser som är rimliga för alla. Vår anläggning används även av andra ideella verksamheter för barn och unga.

Johannes Wikdahl menar att åsikter från allmänhet kan påverka beslutet, så delar du vår uppfattning om att vår verksamhet bör få finnas kvar behöver vi nu er hjälp. Vi uppmanar er alla att maila honom och Annika Henningsson.

Johannes Wikdahl, bygglovshandläggare
bygglov@tyreso.se

Annika Henningsson, Byggnadsnämndens ordförande
annika.henningsson@tyreso.se

Märk ditt mail med diarienummer “Ägnö 2:1 2016BNS0047”.
Här finns ett förslag till mail om du vill ha det.

Berätta att du, allmänheten, vill se oss lära barn segla även nästa sommar.

Tyresö kommun har fått in många mail från er och här riktar Annika Henningsson sitt tack till er alla! Tack från Annika Henningsson

Alla är välkomna till Ägnö Seglarläger. Bilden ovan togs på årets besöksdag, då alla föräldrar får komma och hälsa på sina barn under lägret. Hoppas att vi ses där 2018.

TACK för din hjälp!

Med vänliga hälsningar
Diana Hallberg, Ordförande Ägnö Sjöscoutkår
diana.hallberg@agno.se